Varia

Milieuraad Dilbeek

 

Varia

 

 

 

 

 

Natuurgebied in Dilbeek in de kijker

Ter Pede

 

 

In 2011 kocht Natuurpunt 3 hectaren natuurgebied in Sint-Anna-Pede aansluitend op het overstromingsgebied aangelegd door de provincie ter hoogte van de zeventien bruggen.

 

Het terrein is zeer gevarieerd: open water,

moerassige oevers, natte graslanden, droog weiland, bosranden en bomenrijen. Vandaar dat er ook een rijke variatie in plantengroei te vinden is. Tot nu toe zijn 137 soorten geteld.

 

Het drasland is een belangrijke troef voor Ter Pede. Op korte tijd groeide het terrein uit tot de belangrijkste pleisterplaats voor kleine steltlopers in Dilbeek. Watersnip, oeverloper, kleine plevier en witgatje hebben er al hun stek gevonden.

 

De werken aan het huis van Natuurpunt Dilbeek zijn ondertussen goed gevorderd. Er is een uitkijkplaats voor vogels op de zolder en er werd een kerkuilenkast en mussenhotel geplaatst. Het pand werd al wat geisoleerd en er werden ook zonnepanelen aangebracht met een batterij. De vergaderingen van de Natuurpunt kern Dilbeek vinden er plaats sinds begin 2017.

 

Ook de vleermuizen krijgen nog een stekje.

 

 

 

 

 

 

© Milieuraad Dilbeek